Friday, March 29, 2019

Heart of Vajrasattva—The Heart of Confession, the King of Purification Practices

This king of all confessions, these Vajra words, will empty saṃsāra from its depths. This is an oral instruction, which protects those who have fallen prey to ignorance and impaired their samayas. It burst from the wisdom mind of Samantabhadra.

༁ྃ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གསང་བ་དྲི་མེད་ལས༔ བཤགས་པའི་སྙིང་པོ་སྦྱངས་པའི་རྒྱལ་པོ་བསྟན༔
Heart of Vajrasattva—The Heart of Confession, the King of Purification Practices
from 'The Immaculate Secret Vajrasattva'
ཨོཾ༔ གཞི་ཐོག་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང༌༔
om, shyi tok dangpö sangye kuntuzang
Oṃ! Primordial Buddha Samantabhadra, the ground of being:
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔
dorjé sempa dorjé deshyin shek
O Vajrasattva, Vajra Tathāgata,
དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་མགོན༔
pawo chenpo drowa kyobpé gön
Great hero, lord and protector of beings:
བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔
dak la tsergong yeshe chen gyi zik
Turn your love towards us; gaze on us with eyes of wisdom!

ཨཱཿ གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་ཡེ་ནས་རྣམ་དག་ཀྱང༌༔
ah, döné makyé yené namdak kyang
Āḥ! All is from the beginning unborn and primordially pure,
འཁྲུལ་ངོར་གློ་བུར་ཤར་བའི་ཀུན་རྟོག་ལས༔
trul ngor lobur sharwé küntok lé
Yet conceptual thoughts, arising momentarily in our deluded minds,
མ་རིག་གཟུང་འཛིན་རྐྱེན་སྣང་ཉམས་ཆག་ཀུན༔
marik zungdzin kyennang nyamchak kün
Cause ignorance, dualistic perception, impairments and breakages,
དག་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ཡུམ་གྱི་ཀློང་དུ་བཤགས༔
dakchen chöying yum gyi long du shak
Which we confess now in the expanse of the dharmadhātu mother, utter purity!

བཛྲ༔ གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེའི་དམ་བསྒྲགས་པ༔
benza, sangwé dakpo dorjé damdrakpa
Vajra! Lord of Secrets, Vajrapāṇi, who declared the vajra decree,
སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསང་ས་མ་ཡ་འབུམ་གྱི༔
ku sung tuk sang samaya bum gyi
Of all the hundred thousand secret samayas
དམ་ལས་ཉམས་ཤིང་ཚིག་ལས་འགལ་བ་གང༌༔
dam lé nyam shing tsik lé galwa gang
Of body, speech and mind; whichever vows we have impaired or pledges we have broken
རབ་ཏུ་གནོང་ཞིང་འགྱོད་པས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔
rabtu nong shying gyöpé tol lo shak
With deepest remorse and regret, we acknowledge and confess them!

སཏྭ༔ ཉམས་པ་སྐྱོན་དུ་གྱུར་པའི་དུས་འདས་ནས༔
sattva, nyampa kyön du gyurpé dü dé né
Sattva! Now that the time has elapsed for impairments to become faults,
ལས་ཀྱི་གཉེར་འཛིན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཡི༔
lé kyi nyerdzin dorjé khandro yi
And causes for the harsh retribution commanded by
བཀའ་ཡི་ཆད་པ་དྲག་པོའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི༔
ka yi chepa drakpö gyur gyurpé
The vajra ḍākinīs, whose stern task it is,
འདི་ཕྱིའི་སྒྲིབ་གྱུར་དམྱལ་ཆེན་རྒྱུ་བསགས་བཤགས༔
dichi drib gyur nyal chen gyu sak shak
I confess having obscured this life and the next, by accumulating the causes of the great hells!

ཧཱུྂ༔ འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཆེ༔
hung, döpé gyalpo yené dorjé ché
Hūṃ! ‘King of Passion’, the great primordial Vajra,
དམིགས་སུ་མེད་ཅིང་ཉམས་དང་བཤགས་པ་བྲལ༔
mik su mé ching nyam dang shakpa dral
Free from any conceptual reference, beyond all impairment or confession,
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡེ་རྫོགས་རིག་པའི་ཀློང༌༔
kuntuzangpo yé dzok rigpé long
Is Samantabhadra, always perfect, the vast expanse of rigpa,
འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་ཨཱཿ
dudral mepa chöying long du ah
Ever present as the space of dharmadhātu: Āḥ
བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་ཚིག་གསུམ་པ༔ འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ལྕགས་ཁམས་གསེར་འགྱུར་རྩིས༔ ཐེབས་པ་ཇི་བཞིན་མ་རིག་དམ་ཉམས་པ༔ བྱང་གྱུར་བགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་གདམས་པ་འདི༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་ལས་ཤར༔ པདྨས་ཕྱི་རབས་དོན་དུ་བརྡ་རིས་བཀོད༔ ང་སྤྲུལ་སྙིང་གི་བུ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ ས་མ་ཡ༔ བུདྷྱ༔ ཤུ་བྷཾ༔ ཁྲག་འཐུང་ལས་ཀྱི་དཔའ་བོས་བརྡ་རིས་ལས་ཕབ་པའོ༔ དགེའོ༔ དགེའོ༔ དགེའོ༔ 

This king of all confessions, these vajra words, will empty saṃsāra from its depths, just as the philosopher’s stone turns iron into gold. This is an oral instruction, which protects those who have fallen prey to ignorance and impaired their samayas. It burst from the wisdom mind of Samantabhadra, and I Padma set it down in symbolic code for the sake of future generations. May it meet with my emanation, my own heart’s son! It was deciphered by Traktung Lekyi Pawo (Do Khyentsé Yeshé Dorjé). Virtue!
Courtesy: Lotsawa House

Cultivate Generous Thought and practice giving gifts to the Sanghas.

The Buddha once explained that it is a meritorious act even to throw away the water after washing one's plate with the generous thought:...